Empaty

Ambulancia klinickej psychológie

O mne

 • Desať rokov som pôsobila ako členka vrcholového manažmentu v pozícii personálnej riaditeľky, kde som koordinovala činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
 • Vo výkone manažérskej pozície som ďalej pokračovala štyri roky ako vedúca Katedry psychologických vied, FSVaZ, UKF v Nitre. Súčasne som vykonávala prednáškovú činnosť pričom primárny záujem som venovala a venujem psychológii manažmentu, poradenstvu a psychoterapii v intenciách Prístupu zameraného na človeka (PCA), supervízii a vedeniu zážitkových skupín.
 • Ako konateľka spoločnosti Empaty, s.r.o sa od roku 2013 zameriavam na poskytovanie poradenských, vzdelávacích a supervíznych činností pre jednotlivcov a organizácie akéhokoľvek charakteru.
 • Pôsobím ako poradca a supervízor v Centrách pre detí a rodiny: Topoľčany, Púchov, Ilava-Klobušice, Bytča a v Inštitúte rodinnej terapie, Martin.
 • Som cvičnou psychoterapeutkou pre frekventantov výcviku Na človeka zameraného prístupu (PCA), Český institut PCA, Brno.
 • Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov a som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

 

Pri výkone psychodiagnostickej a psychoterapeutickej práce sa opieram o nasledovné výcviky:

 

 • 1996-2000 Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, University of Georgia (USA) a Český institut PCA, Brno
 • 2001-2002 Nové prístupy v manažmente pracovných vzťahov, CAMELOT (USA)
 • 2010-2011 Supervízny blok akreditovaného programu Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, Český institut PCA, Brno
 • 2011-2013 výcvikový a výukový program Supervízor, Český institut PCA, Brno
 • 2017-2018 ROR – Méreiho prístup pod vedením Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

Ivana Gallová

Spolupracujem