Cenník psychologických služieb

Ambulancia klinickej psychológie
Klinicko-psychologická diagnostika
prvá hodina
30 €
každá ďalšia hodina
10 €
Psychoterapia a poradenstvo
Psychologická konzultácia
20 € / hod.
Psychoterapia a poradenstvo
30 € / hod.
Psychoterapia a poradenstvo
30 € / hod.
Párové poradenstvo a psychoterapia
40 € / 90 min.
Rodinné poradenstvo a psychoterapia
40 € / 80 min.
Cenník je platný od 1.1.2019

Ambulancia nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Realizované úkony si klient hradí sám.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti
žiadateľ o nosenie a držanie strelnej zbrane
65 € / cca 3 hod.
posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti
60 € / cca 2,5 hod.
Supervízia
1 hod.
Individuálna supervízia
30 €
Skupinová (tímová) supervízia
35 €
Rozvoj ľudí
1 hod.
Nácvik sociálnych kompetencií
30 €
Nácvik relaxačných techník
15 €
Rozvoj tímov v organizácii
dohodou
Encounterová skupina (min. 4 hod.)
40 €